APAPR
Header imagePentecost symbol  
 
  

 
 
 

 
 
Dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā

 

DECEMBRĪ
Svētdien,2.plkst.10.00—Pirmās Adventes
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,9.plkst.10.00 – Otrās Adventes
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00—Trešās Adventes
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma būs
draudzes eglīte.
Pirmdien,24.plkst.18.30—Kristus
dzimšanas svētvakara korāļu dievkalpojums.
(Latviešu un angļu valodā).
Otrdien,25.plkst.10.00—Kristus dzimšanas
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.

2019.g. JANVĀRĪ
Svētdien,27.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3. plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst.10.00—Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst.10.00—Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst.10.00—Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
draudzes pilnsapulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
?