Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

 
 
Draudzes padome

Draudzes administratīvo un saimniecisko dzīvi, vada padome, kas sastāv no draudzes priekšnieka plus vēl sešām  personām, ko ievēl draudzes  pilnsapulce. Priekšnieku un padomes locekļus  ievēl  uz diviem gadiem. Padome sadala amatus savā stārpā. Pateicamies Dievam, ka esam bagātīgi svētīti ar cilvēkiem, kas pienes savus talantus un spējas savā pašaizliedzīgā kalpošanā.

Draudzes priekšnieks, Eigits Timermanis, kalpojis draudzē, ka kasieris un priekšnieka vietnieks. 2009.gada 22.februarī ievelēts par priekšnieku.

Padomes sēdēs bez balstiesībām piedalās draudzes mācītājs un dāmu komitejas priekšniece. Tās notiek reizi mēnesī, parasti pirmājā svētdienā, pēc dievkalpojuma.

Svētdienās, viens padomes loceklis dežurē pie kases, saņemot maksājumus, dievkalpojuma kolekti, u.t.t.

Church council

1.Rindā no kreisas: Māra Timermane;Baiba Liberta, Ruta Hāgena; Ināra Gedgovda. 2. Rindā: Goga Timermanis; Valdis Krādziņš; Ivars Birze; māc.Colvin MacPherson

2019.gadā, draudzes padomē kalpo:

Eigits (Goga) Timermanis – priekšnieks

Ivars Birze – priekšnieka vietnieks

Baiba Liberta– kasiere

Valdis Krādziņš – sekretārs

Ruta Hāgena – locekle.

Ināra Gedgovda – locekle.

Māra Timermane - locekle.

 

?