Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

 
 
Mācītājs Colvin MacPherson

Pastor ColvinMācītājs Colvin MacPherson ir dzimis 1963.gadā, Velingtonā, Jaunzelandē. Tēvs ir Skotu izcelsmes, bet māte, - latviete. Māte ir audzinājusi kristīgā un latviešu garā. Dieva aicinājumu kļūt par mācītāju, jau izjutis vēl skolā ejot. Vidusskolu beidzot, pārcēlās uz Austrāliju lai studētu teoloģiju Adelaides Luterāņu seminārā. Semināru nobeidz 1985.gadā, iegūstot teoloģijas bakalaura grādu.

1985.g. sekojot draudzes uzaicinājumam, pārcēlās uz Sidneju. Kalpoja, kā vikārs pie mācītāja Jāņa Kraukļa. 1986.g.7.decembrī tika ordinēts macītāja amatā Latviešu ev.lut.baznīcā ārpus Latvijas. Mācītajam Krauklim aizejot pelnīta atpūtā, 1987.g. mācītājs Colvin MacPherson tiek ievēlēts par draudzes ganu.

1988.g. salaulājās ar Lindu. Ģimenē aug divi jaunieši, Daniels un Krista.

1996.g. mācītāju Colvin MacPherson ievēl par ALELDA priekšnieku, un līdz ar to viņš arī kļūst par Austrālijas apgabala prāvestu. Kalpoja kā ALELDA priekšnieks un prāvests līdz 2013.g.14.augustam, kad atteicās no šiem amatiem un izstājās no LELBĀL.

Mācītājs ir bijis aktīvs baznīcas dzīvē, jau daudzus gadus kalpojot Baznīcas Virsvaldē, ko-ordinācijas komitejā, vadījis Bībeles stundas LELBA draudžu dienās Garezerā, Katsķiļos un rietumu piekrastē. Viņš arī bijis lektors draudžu dienās Vācijā, Annabērga.Pastor Colvin 2007.g.aprīlī vadījis garīgo programmu Minneapolis draudzes Celsmes dienās, kā arī lektors Pērtas draudzes, draudzes dienās.

2011.g.decembrī, draudze atzīmēja mācītāja 25 gadu ordinācijas atceri ar svīnīgu dievkalpojumui un mielastu.

Brīvā laikā, mācītājs pavada laiku ar ģimeni,ved sunīti Zac pastaigāt, cep pīragus, skatās tenisu, cricket, un AFL (Austrālijas futbolu).

Mācītājs ir uzrakstījis divas grāmatas "Ticība ir darbības vārds" un "Dzīvības Maize". Abas ir izdevušas Sidnejas ev.lut.latviešu draudze.