DECEMBRĪ
Header imagealtar flowers  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

 

DECEMBRĪ
Svētdien,2. I.Birze
Svētdien,9. U.Hāgens
Svētdien,16. Judy Trumpmanis
Pirmdien,24. A.Kristovskis
Otrdien,25. J.Turmanis
2019.g.JANVĀRĪ
Svētdien, 27. J.Rīmanis
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3. I.Birze
Svētdien, 10. U.Hāgens
Svētdien, 17. Judy Trumpmanis
Svētdien, 24. A.Kristovskis

 

 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS

 

DECEMBRĪ
Svētdien,2. L.MacPherson
Svētdien,9. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,16. L.Vilciņa/A.Zīda
Pirmdien,24. B.Liberta/R.Hāgena
Otrdien,25. L.MacPherson
2019.g.JANVĀRĪ
Svētdien, 27. M.Timermane/A.Zodiņa
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3. L.MacPherson
Svētdien, 10. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 17. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 24. L.Vilciņa/A.Zīda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
?