Header imageflowers  
 
  

 
 
 

 
 
Dzimšanas dienas jūlija mēnesī

Vēlam Dieva svētību ar Dāvida vārdiem: "Teici to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis." 103.Psalms 2.

Šo mēnesī dzimšanas dienas svin šie draudzes locekļi:

orchids

A.Andersons     
I.Charteris          
I.Drēziņš             
A.Fraser              
I.Grullis
I.Kamenyitzky  
A.Krādziņš          
V.Krādziņš          
I.Krievņš             
A.Krūmiņš-Strauss          
E.Lucis  
C.MacPherson 
S.Mamczuk        
J.Meiers              
M.Schutz            
V.Šeibelis           
V.Sieriņš             
L.Strungs            
M.Sweeting      
J.Ulrichs              
L.Vilciņš
V.Zemits             
I.Zvirbulis            

               

       

            

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          

     

               

 

           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

       

 

 

 

 

   

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
?