Header imageflowers  
 
  

 
 
 

 
 
Dzimšanas dienas marta mēnesī

Vēlam Dieva svētību ar Dāvida vārdiem: "Teici to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis." 103.Psalms 2.

Šo mēnesī dzimšanas dienas svin šie draudzes locekļi:

orchidsG.Anspal             
L.Cooper             
I.Dinga
S.Fraser
G.Freimanis
R.Hāgens            
E.Janitis
R.Krauklis           
K.Molcanovs     
D.Wagner A.Zodiņš     
       

            

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          

     

               

 

           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

       

 

 

 

 

   

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
?