Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

Sidnejas ev.lut.latviešu draudze 1949-2009

Foto galerija

1. church construction 2. church plans 3. opening of Church

4.dediction service 5. Hall dedication 6.fete 1974

7.youth choir 8.Church council members 9. people in hall

10.ordination service 11. celebrations 12.procession

13.church property 14. Funeral 15. church workers

16.Ladies Guild 17. Chairman and pastor

 

 

 

 

 

?

 

1. Baznīcas celšana

2.Matrialu izvēle

3.un 4. Baznīcas iesvetīšana 1968.g.10.novembrī

5. Draudzes nama iesvētīšana1974.g.

6. Svētki 1974.g.aprīlī

7. Bērnu koris H. Rutupa vadībā

8. Draudzes padome 1979.g.

9. Draudzes 30 gdu jub.1979.g.

10. Māc.Colvin MacPherson ordinācija 1986.g.7.decembrī

11. Māc. Colvin MacPherson ievešana draudzē 1987.g.

12. Draudzes vecākie 1988.g.

13. Draudzes īpašums 1987.g.

14. Māc. Kraukļa bēres 1992.g.

15. Draudzes dāmas 1998.g.

16. Dāmu pilnsapulce 1992.g.

17. Māc. 10 gadu ordinacija 1996.g. No kreisas: Andris Zīriņš; Colvin MacPherson; Hugo Okšis.