Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

Prāvesta Colvin MacPherson 20 gadu ordinācijas jubileja 2006.g.10.decembrī

Foto galerija

1.group 2. Pastor Balodis 3. Pastor Colvin 4. communion

5.Mara 6. gajiens 7. Clergy 8. pusdienas

 

 

 

 

 

 

?


 1.Pirmā rindā no kreisas: diak.M.Saulīte;mac.G.Balodis; prāv.C. Macpherson;diak.B.Saiva. 2.rinda: A.Saulītis;E.Eversons;M.Strīķis; K.MacPherson; D. MacPherson; V.Mežkaza; A.Medenis.

2. māc. Gunis Balodis

3. prāv. Colvin MacPherson

4. Svētais Vakarēdiens

5. diak. Māra Saulīte

6. Gājiens

7. diak. Māra Saulīte; prāv. Colvin MacPherson; māc. Gunis Balodis; diek. Brigita Saiva

8. Pusdienas