Pastor at altareaster symbol  
 
   |Vēsture| |Dāmu komiteja| |Padome|

 
 
 

 
 
Sidnejas ev.lut.latviešu draudze

Draudze pulcina aptuveni 200 locekļus, kas ir izkaisīti par visu Sidneju, un tās apkārtni. Draudzei ir savs dievnams - Svētā Jāņa baznīca, un draudzes nams, ar sarīkojumu zāli, birojiem, virtuvi un dzīvokli.

Draudzes gans ir mācītājs Colvin MacPherson, kurš ir kalpojis draudzē, kopš 1985.gada.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu, plkst.10.00, Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush. Visi dievkalpojumi ir ar Svēto Vakarēdienu, izņemot prāvesta prombūtnē, kad notiek dievkalpojumi bez Svēto Vakarēdienu, vikāres vadībā.

Visi dievkalpojumi tiek ieskaņoti uz CD, un tos var iegādāties draudzes grāmatgaldā, vai arī sazinoties ar draudzes mācītāju.

Svētrunas var noklausīties uz Soundcloud piespied šeit.

Lai klausītos audio ierakstus lūdzu piespied šeit.

Lai apskatītu draudzes dzīvi bildēs, piespied šeit.