Pastor ColvinSound man  
 
  

 
 
 

 
 
Dievkalpojuma ieskaņojumi

Visi dievkalpojumi ieskaņoti uz CD.

Tos var pasūtināt sazinoties ar prāvestu Colvin MacPherson.

Dievkalpojuma saraksts:

 

Datums

Teksts

Temats

21.01.07

Mt.22:32-40

Dievam visu

28.01.07

2.Moz.20:1-3

Pirmais bauslis

04.02.07

Ebr.12:1-2

Sacīkste

11.02.07

1.Psalms

Izvēle

18.02.07

2.Kor.4:5-6

Starosim

25.02.07

Rom.10:8b-13

Pestīšana

04.03.07

Fil.3:20-4:1

Pastāvi

11.03.07

Jes.55:1-3a

Neizsmeļams avots

18.03.07

2.Kor.5:17-21

Salīdzināšanās

01.01.04

Ps.31:14-16

Es paļaujos uz Tevi

06.04.07

Ēbr.4:14-16

Augstais Priesteris

08.04.07

Jn.11:25-26

Dzīvība

22.04.07

Jn.20:19-21

Miers ar jums

06.05.07

Jn.13:34-35

Mīlestība

13.05.07

Ps.36:8-11

Dieva spārnu pavēnī

27.05.07

Ap.darb.1:8

Dunamis

03.06.07

2.Kor.13:13

Sadraudzība

10.06.07

Rom.6:23

Grēka alga-Dieva balva

17.06.07

1.Pēt.5:6-11

Pie Tēva dārgās krūts

24.06.07

Ps.141:8

Manas acis raugās uz Tevi

01.07.07

Ps.16

Pilnīga paļaušanās

08.07.07

Lk.13:20-21

Raugs

15.07.07

Lk.21:1-4

Nabaga atraitne

22.07.07

Lk.10:38-42

Labā daļa

29.07.07

Lk.11:9-13

Labs Tēvs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

?