lenten symbolBible  
 
  

 
 
 

 
 
Dzīvības Maize - Dieva Vārda izlase

Dieva Vārds ir dzīvības maize katram cilvēkam. Viņš mums savu Vārdu ir devis, lai mēs pēc tā dzīvotu, lai tas mūs pa pareizo ceļu vadītu. Dzīvības Maize ir sastādīta no izvilkumiem no Vecās un Jaunās derības. Teksti ir sakopoti pa tematiem.

Dzīvības Maize nav domāts lai atvietotu Bībeli, bet gan saīsinātā veidā palīdzētu jums iepazīties ar Bībeles tekstiem. Daudzreiz mums nākas atdurties uz grūtībām, sameklējot Dieva Vārdu kādai specifiskai vajadzībai. Ceru, ka šīs lapas palīdzēs jums iepazīties ar Dieva Vārdu. 
TEMATI