Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

ALELDA SINODE Sidnejā, 24/08/07-26/08/07

Foto galerija

1 grupas bilde2 darba laiks 3 darba grupa4 maris

5grupa6 gajiens 7 garidznieki 8 rozitis

9 ansamblis10 garidznieki 11 grupa

 

 

 

 

 

 

?


 1.Priekšā no kreisas: māc. M.Lukašēvics; māc. G.Balodis; prāv.C.MacPherson; arch.E.Rozītis; māc.A.Elberts. 2.rindā: E.Lēmanis; diak. M.Saulīte; diak.B.Saiva;M.Siksna; T.Koškina; A.Medenis; 3.rindā: I.Ozols; E.Eversons; A.Saulītis;A.Impols;M.Strīkis.

2. Arch.E.E.Rozītis; prāv.C.MacPherson;M.Strīķis.

3. Diak.B.Saiva;M.Siksna; māc.G.Balodis.

4. Māc. Māris Lukašēvics.

5. Sinodes laikā.

6. Gājiens uz dievkalpojumu.

7. Māc.Maris Lukāševics; mac.G.Balodis;arch.E.Rozītis; prāv.C.MacPherson; māc.Aldis Elberts

8. Arch.E.E.Rozītis

9. Draudzes ansamblis. No kreisas: K.Baumane;I.Gedgovda;I.Liepiņš; I.Gedgovda;I.Birze;T.Koškina; B.Kubliņa.

10. Garīdznieki pēc dievkalpojuma.

11. Sinodes darbinieki.