Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

 
 
Svētrunu arhīvs

MIRUŠO PIEMIŅAS 2011 - DURVIS

Jāņa Ev. 10:9

Es Esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts; Viņš ieies un izies un atradīs ganības.

Mīļie draugi Jēzu Kristū,

Pagājušā  trešdienā  es sēdēju   Kraistčercas lidlauka uzgaidamā telpā , un  domāju par šo tekstu.

Sāku skatīties apkārt un ievēroju ka  lidlauka uzgaidamā   bija daudz un dažādas durvis.

Lai es tiktu uz  lidmašīnu, kas mani aizvestu uz mājām Sidnejā,  man bija jāiet par  „pareizām”  durvīm. Un tikai izejot par pareizām durvīm varēju sasniegt  savu mērķi. Ja es būtu meģinājis iet par „nepareizām”  durvīm, es nebūtu ticis uz pareizo  lidmašīnu.            

Dieva Vārdā  Jēzus skaidri mums saka:-  Es Esmu durvis. Un tikai tas kas ies caur Viņu, caur šīm durvīm ,tikai tas atradīs īstās ganības.

Ziemsvētki 2009: Senā vēsts-labā vēsts

Lūkas ev 2: 10-12: Bet enģeli uz tiem sacīja: Nebīsties , jo redzi , es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudim notiks, jo jums šodien Pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs. Un to , ņemieties par zīmi : jūs atradīsit bērnu auto ietītu un silā guļošu.

Mīļie draugi Jēzū Kristū,

Ļoti bieži nākās dzirdēt  vārdus- „ Nu kas jauns?”  To man jautā ģimenes locekļi, to jautā visi kurus apciemoju. -„ Kas jauns draudzē, ģimenē, sabiedrībā?”

Tas ir dabīgs jautājums un mums ir dabīga vēlēšanās zināt un uzzināt jaunākās ziņas.  Cilvēkiem gribas zināt kas notiek – kas jauns.

Lasi tālāk PDF

Lasi tālāk HTML

 

To dariet mani pieminēdami

1 Kor. 11:23-26

Jo no Tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju: ka Tas Kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet Mani pieminēdami, -  tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja: šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami.  Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk.

Mīļie draugi Jēzū Kristū

Viena no pēdējam lietām, ko Jēzus izdarīja pirms Lielās Piektdienas , bija, ka Viņš iestādīja mums jaunu piemiņas mielastu-Svēto vakarēdienu.

Es saku jums jaunu piemiņas mielastu, jo jau piemiņas mielasts bija kopš tās nakts kad Dievs izveda Israēlas tautu no Ēģiptes.

Tanī naktī, kad Dievs šo lielo brīnumu izdarīja, Israelas tautai bija dotas ļoti specifiskas instrukcijas, ko darīt. Viņiem bija jāsagatavo jēru, rūgtas zāles un neraudzētu maizi. Jēra asins viņiem bija jāuzkrāso uz mājas durvju stenderēm, lai tad kad nāca nāves enģelis pāri  Ēģiptes zemi nonāvēt visus pirmdzimtos , nāves enģelis tām mājām ar jēru asinis zīmi paietu garām.

Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formata piespied šeit

Ceļa rādītājs

Jāņa Ev 16:13

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo Viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un jums darīs zināmas nākamās lietas”.

Mīļie draugi Jēzū Kristū,

Es nezinu par jums, bet man nepatīk braukt ar mašīnu svešās vietās vai pilsētās. Es uzskatu, ka lasīt karti, skatīties ceļa zīmes un braukt tai pašā laikā ir grūti.

Svešā pilsētā ļoti viegli var nomaldīties un nobraukt nepareizā vietā. Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

 

DURVIS - KAPU SVĒTKI 07

Jāņa 10:9

Es Esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts;Viņš ieies un izies un atradīs ganības.”

Mīļie draugi Jēzū Kristū!

Esam pulcējušies mūsu kapsētā, lai pieminētu tos mūsu mīļos, kuri aizgājuši mūžībā.

Kapsēta ir neizbēgama vieta. Agrāk vai vēlāk, katrs mēs te nonākam. No nāves nevar izbēgt.

Katrs, kas reiz piedzimis, Dieva noliktā laikā arī nomirs. Tas ir fakts. Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

RAUGS

Lūkas Ev. 13:20-21: Un atkal viņš sacija  ‘ Ar ko Es salīdzināšu Dieva valstību? Viņa ir līdzīga raugam,kuru kāda sieva paņēma un iejauca trījos mēros miltu, kamēr vis mīkla pilnīgi sarūga’.

Mīlie draugi Jēzū Kristū

Jēzus ļoti daudzi runāja līdzībās. Lietojot illustrācijas no ikdienišķas dzīves, viņš mācija par Dievu un Viņa valstību.

Dažas līdzības mums šodien mazliet grūtāk saprast jo daudz kas ir mainījies , bet atkal dažas ir tik pat vienkārši saprotamas kā toreiz.

Šodien pārdomu teksts ir līdzība par raugu. Jēzus salīdzina Debesu valstību ar raugu kas tiek iemīcīta trīs mēros miltos,- kas tad iespaido visu mīklu. Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

TAGAD IR TAS LAIKS

Jes. 55:6

Meklējiet to Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu.

Mīļie draugi Jēzū Kristū!

Tagad ir tas laiks. Ne rītā, ne vēlāk , bet tagad.

Laiks darīt ko? Meklēt, piesaukt to Kungu. Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

BRĀĻU MĪLESTĪBA

Ebr. 13:1

Brāļu mīlestība lai paliek.

Mīļie draugi Jēzū Kristū,

Šodien ir Tēvu diena. Tā ir diena , kad  ģimenes pateicas par saviem tēviem.

Tēvu diena, ir labs laiks mums katram atcerēties, ka ja esam kristieši, tad mums visiem ir tas pats Debesu Tēvs.

Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

UZ PRIEKŠU!

Ēbreju 12:1-2

Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktājā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.

Mīļie draugi Jēzū Kristū!

Kristietim un kristīgam cilvēkam ir tikai viens virziens kuŗā viņam vajaga iet, proti uz priekšu. Apustulis Pāvils par sevi rakstīja: Aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mēŗķim, goda balvai-Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.

Pāvils raksturoja savu dzīvi kā dzīšanos pretim mēŗķim. Kas bija viņa mērķis? Viņa mērķis bija dzīvot mūžīgi ar Jēzu Kristu Viņa valstībā un pa ceļam darīt Viņa darbus – pildīt Viņa gribu.

Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

 

AIZSTĀVIS - Vasarsvētki 2005

Jāņa Ev. 14:15-17

Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt , tāpēc ka viņa to neredz un to nepazīst; bet jūs to pazīstāt, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.

Mīļie draugi Jēzū Kristū,

Šodien ir liela svētku diena- baznīcas dzimšana diena-Vasarsvētki vai Svētā Gara Svētki. Šajā dienā piepildījās Jēzus solītais, ka Viņš savā vietā sūtīs citu aizstāvi-Svēto Garu.

Domājot par pagājušo svētdienu, 40 dienas pēc Lieldienām, kad  Jēzus atstāja pasauli un atgriezās pie sava Tēva debesīs. Aizejot Viņš teica mācekļiem, ka Viņš sūtīs viņiem spēku no augšienes- sūtīs viņiem Svēto Garu.

Lasi tālāk pdf

Ja vēlies lasīt htm formatā piespied šeit

 

?