Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

Vikāres ievešana amatā 30/09/07

Foto galerija

1.installation 2. laying of hands 3. laying of hands 4. at altar

5. laura pulpit 6. kneeling 7. parishioners 8. procession

9.procession 10.clergy 11.brigita and laura 12.clergy

13.group photo 14.group 15.pastors family

 

 

 

 

 

 

?


1.Amatā ievešana

2.Roku uzlikšana

3.Roku uzlikšana

4.Pie altāra

5.Vikāre Laura vada lūgšanu

6.Padomes locekļi

7.Draudzes sekretārs V.Krādziņš

8.Gājiens

9.Gājiens.

10.Vik.L.Skrābāne, prāv.C.MacPherson un diak.B.Saiva

11.Brigita un Laura

12. Dievkalpojuma laikā

13.Garīdznieki un padomes locekļi:1.rindā no kreisas: E.Timermanis;diak.B.Saiva; pr.C.MacPherson; vik.L.Skrābāne; T.Koškina. 2.rindā: N.Sproģis; G.Zodiņš; K.Jurenovskis;V.Krādziņš;I.Gedgovda.

14. Garīdznieki, padomes locekļi un draudzes ansamblis.1.rindā no kreisas:E.Timermanis;diak.B.Saiva; pr.C.MacPherson; vik.L.Skrābāne; T.Koškina. 2.rindā: N.Sproģis; K.Baumane; G.Zodiņš; K.Jurenovskis;V.Krādziņš;I.Birze; I.Gedgovda;B.Kubliņa;I.Gedgovda; I.Liepiņš.

15. Prāvests ar ģimeni: Daniels, Krista, Colvins, Linda.