Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

Draudzes darbinieki 2008 - 2009

Foto galerija

1. gardeners 2. aiconditioning service 3. plani 4. kasieris

5.gunars 6. karina 7. church council

2009

8. 09 church council 9. treasurer

 

 

 

 

 

 

?


 1. Dārznieki: I.Liepiņš; I.Gedgovda; K.Jurenovskis; J.Rīmanis.

2. Izjauc veco dzesinātāju: I.Brūveris un K.Jurenovskis

3. Priekšnieks un kasieris cīnās ar draudzes plāniem. M.Strīķis un E.Timermanis (2008)

4.Kasieris E.Timermainis(Goga)

5.Gunārs Zodiņš

6. Karīna Baumane

7. Draudzes padome (2008.g.). No kreisas Tamāra Koškina; Eigits Timermanis; Nikolajs Sproģis; Miķelis Strīķis; Kārlis Jurenovskis; Prāvests; Valdis Krādziņš; Ināra Gedgovds; Imants Liepiņš.

2009

8.Draudzes padome (2009.g.). No kreisas priekšā: N.Sproģis; B.Liberta;I.Gedgovda; T.Koškina(Dāmu kom. priekš); V.Krādziņs. 2.rindā: I.Liepiņš; M.Strīķis; pr.C.MacPherson; E.Timermanis; I.Birze.

9. Kasieris Nikolajs Sproģis