Header imagePlaque  
 
  

 
 
 

 
 
Sazināties ar mums
Draudzes pasta adrese: 30 Bridge Rd, Homebush, NSW, 2143 Australia

Draudzes biroja telefons: + 61 2 9746 1934

Draudzes mācītājs: Mācītājs Colvin S. MacPherson pastor@sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes priekšnieks:Eigits Timermanis: president@sydneylatvianchurch.org.au

Dāmu komitejas priekšniece: Tamāra Koškina damas@sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes webmeistars: webmaster@sydneylatvianchurch.org.au

 

 
?

 
Draudzes mācītājs