DECEMBRĪ
Header imagealtar flowers  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 23.      L.Vilciņa/A.Zīda
MARTĀ
Svētdien, 1.        L.MacPherson
Svētdien, 8.        M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 15.      B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien, 22.      R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 29.      A.Medne/S.Graudiņa
APRĪLĪ
Svētdien, 5.        L.Vilciņa/A.Zīda
Piektdien,10.     L.MacPherson
Svētdien,12..     M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,19.      B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien,26.      R.Plikše/V.Galviņa
MAIJĀ
Svētdien,3.         L.MacPherson
Svētdien,10.      A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 17.     L.Vilciņa/A.Zīda
Svētdien, 24.      M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,31.      B.Liberte/R.Hāgena

 

 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien, 1.        J.Trumpmanis
Svētdien, 8.        A.Kristovskis
Svētdien, 15.      J.Turmanis
Svētdien, 22.      I.Birze
Svētdien, 29.      U.Hāgens
APRĪLĪ
Svētdien, 5.        A.Kristovskis
Piektdien,10.     J.Turmanis
Svētdien,12.      I.Birze
Svētdien,19.      J.Trumpmanis
Svētdien,26.      U.Hāgens
MAIJĀ
Svētdien,3.        A.Kristovskis
Svētdien,10.      J.Turmanis
Svētdien, 17.      I.Birze
Svētdien, 24.      J.Trumpmanis
Svētdien,31.      U.Hāgens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
?