Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

Jaunās sētas

Foto galerija

1.fence demolishing 2.fence demolish 3.back view

 

4.rear view 5.fence

6.fence 7.fence

 

 

?


  1.un 2. Stārp baznīcu un draudzes namu.

3. un 4. Aizmugurē

5.veidojās

6.un 7. Pabeigts