St Johns ChurchSydney harbour bridge  
 
  

 
 
 

 
 

Pastor Colvin

Sidnejas ev.lut.latviešu draudze

Esam neatkarīga Latviešu luterāņu draudze, kas apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, un visus kas vēlās Dievu pielūgt, kristīgā vidē. Dievkalpojumi notiek galvenokārt latviešu valodā. Dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā ir katru svētdienu, plkst.10.00. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu ir mīļi gaidīts.

Mūsu adrese ir: 30 Bridge Rd, Homebush, NSW 2140. Tel. +61 2 9746 1934

The Latvian evangelical Lutheran Church in Sydney

We are an independent Christian Church of the Lutheran tradition. The congregation serves the Latvian community of Sydney, with most services in Latvian. Worship services are held on Sunday mornings at 10.00am in St John's Church. All are welcome to join us for worship.

Our address is: 30 Bridge Rd, Homebush, NSW 2140. Tel. +61 2 9746 1934

"Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka." 23.Psalms 1

"The Lord is my Shepherd, I shall not want." Psalm 23:1

Bible

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta." Jāņa 3:16

“For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him." John 3:16-17